mac integration basics

iOS Deployment Essentials

iOS Deployment Essentials är en tvådagars kurs som ger deltagarna en möjlighet att få de kunskaper, verktyg och färdigheter som krävs för att utföra en driftsättning i iOS-enheter.

Interaktiva diskussioner och praktiska övningar guidar deltagarna genom konfiguration, administration och övervakning av iOS-enheter.

Deltagarnas kunskap och färdigheter prövas och förbättras genom relevanta scenarier. Målgruppen är IT-professionella som ansvarar för driftsättning och administration av iOS-enheter och tekniska säljare som vägleder kunder i samband med val och inköp av iOS-enheter.

Praktisk informasjon

Kr. 12.995,-

Reservasjon og planlegging av datoer:
Skriv til oss på kursus@softworld.dk eller ring til oss på telefon +45 70 20 80 55 for å reservere kurset samt planlegge datoer.

Varighet:
2 dager kl. 9–16

Support:
Etter endt kurs tilbyr vi inntil 6 månders personlig e-mail support relatert til emnene på kurset.

Dine forutsetninger:
Du skal ha en god forståelse for MacOS (evt. bestått MacOS Support Essentials eksamen), og noe erfaring med tilkobling av Mac’er til nettverkstjenester (evt. bestått Mac Integration Basics).

Detta går vi igenom:

Manuell konfiguration

Denna lektion belyser utmaningar och avvikelser vid manuell installation av många enheter.

Konfigurationsprofiler

Deltagarna lär sig hur man använder Apple Configurator till att se och redigera en konfigurationsprofil, och hur profiler säkerställer överensstämmelse på flera enheter.

Administration av inställningar

Denna lektion presenterar MDM-protokoll för iOS och hur det används för att konfigurera och administrera enheter trådlöst med överensstämmelse och stabilitet.

Apps och innehåll

Denna lektion introducerar och förklarar VPP. Deltagarna lär sig att dela appar och innehåll till deras användare, samt att konfigurera och testa ”öppnas-i”-funktionen.

Företagsägda enheter (personliga)

Deltagarna lär sig hur de konfigurerar inställningarna för att använda trådlös övervakning och hur slutanvändare kan anpassa sina företagsägda enheter.

Företagsägda enheter (delade)

Deltagarna lär sig att konfigurera och testa scenarier med delade enheter. Appar och innehåll tilldelas enheterna, men användarna kan inte anpassa sina enheter.

Scenarieworkshop

Deltagarna tilldelas scenarier som påminner om problemställningar inom deployment från den verkliga världen. I lag designar de en driftsättning som uppfyller deras scenarios behov och presenterar därefter sin lösning för klassen.